Zwroty i reklamacje

Dbamy o to by wszystkie produkty marki YoClub! były najwyższej jakości. Jeżeli zakupiony artykuł nie spełnia twoich oczekiwań prośmy o złożenie reklamacji. Każda uwaga jest dla nas cenna i pozwala nam podnosi jakości naszych artykułów.

Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Sprzedawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego Klient może składać :

  • pisemnie na adres: ul. Łódzka 179, 95-054 Ksawerów,
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: reklamacje@yoclub.pl.

Zalecane jest podanie przez Klienta w reklamacji następujących informacji (które będą pomocne dla Sprzedawcy w toku rozpatrywania reklamacji i mogą przyspieszyć proces reklamacyjny):

  • okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji i pojawienia się ewentualnych wad, np. rodzaju i daty wystąpienia wady,
  • określenie żądania Klienta,
  • danych do kontaktu Sprzedawcy z osobą składającą reklamację/Klientem.

Podane zalecenia nie są obowiązkowe i nie mają wpływu na skuteczność w rozpatrywaniu danej reklamacji.
Zajęcie stanowiska przez Sprzedawcę w stosunku do danej reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

Formularz reklamacji

Formularz wymiany towaru