RODO

INFORMACJE DLA KLIENTA

1) Administratorem danych osobowych jest firma Scorpio Poland Sp. z o.o. (zwana dalej SCORPIO POLAND) z siedzibą w RZGOWIE 94-030, UL. PABIANICKA 71/77. NIP: 7282805450 REGON: 363307310.

2) SCORPIO POLAND realizując Państwa zamówienia (realizuje umowę kupna –sprzedaży) udostępnia Państwa dane osobowe podane w formularzu zamówieniowym firmom współpracującym ze SCORPIO POLAND. Pełna lista jest dostępna na stronie https://sklep.yoclub.pl/firmy_wspolpracujace.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej)

3) Cele przetwarzania:

  • realizacja umowy kupna – sprzedaży – realizacja wykonywana jest w oparciu o podane nam od Państwa dobrowolnie dane oraz w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827)
  • cel marketingowy – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera. Mogą Państwo wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez przesłanie maila z udzieloną nam zgodą na adres: newsletter.sklep@yoclub.pl.
  • profilowanie
  • cel zgodny z ustawą o podatku dochodowym PIT link (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 - tekst jednolity) i VAT link (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 – tekst jednolity)

4) W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które możecie zmieniać i modyfikować.
5) Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, zamówieniach, fakturach itp. są przechowywane przez okresy przewidziane prawem. Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.
Poinformujemy także firmy współpracujące o Państwa prośbie.
6) W celu usunięcia ciasteczek zapoznaj się z instrukcją usuwania ciasteczek w twojej przeglądarce.
7) Posiadacie także Państwo prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu gospodarczego. W takim przypadku prośba o przesłanie wniosku na ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl albo pisemny.

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

IMIĘ NAZWISKO: JACEK PANKIEWICZ

TELEFON: 601 316 990

E-MAIL: ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl