RODO

INFORMACJE DLA KLIENTA

1) Administratorem danych osobowych jest firma Scorpio Poland Sp. z o.o. (zwana dalej SCORPIO POLAND) z siedzibą w KSAWEROWIE  95-054, UL. ŁÓDZKA 179. NIP: 7282805450 REGON: 363307310.

2) SCORPIO POLAND realizując Państwa zamówienia (realizuje umowę kupna –sprzedaży) udostępnia Państwa dane osobowe podane w formularzu zamówieniowym firmom współpracującym ze SCORPIO POLAND. Pełna lista jest dostępna na stronie https://sklep.yoclub.pl/firmy_wspolpracujace.

Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich (poza obszar Unii Europejskiej)

3) Cele przetwarzania:

  • realizacja umowy kupna – sprzedaży – realizacja wykonywana jest w oparciu o podane nam od Państwa dobrowolnie dane oraz w oparciu o ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827) (okres przechowywania danych minimum pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego , w którym wystawiono dla Państwa dokument sprzedaży)

  • cel marketingowy – w przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie newslettera. Mogą Państwo wyrazić zgodę3 na otrzymywanie informacji marketingowych poprzez przesłanie maila z udzieloną nam zgodą na adres:  newsletter.sklep@yoclub.pl. Okres przechowywania danych do momentu cofnięcia zgody)

  • profilowanie - cel zgodny z ustawą o podatku dochodowym PIT link (Dz.U. 1991 Nr 80 poz. 350 - tekst jednolity) i VAT link (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221 – tekst jednolity)2 (okres przechowywania danych minimum pięć lat licząc od końca roku kalendarzowego , w którym wystawiono dla Państwa dokument sprzedaży)

4) W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które możecie zmieniać i modyfikować.

5) Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, zamówieniach, fakturach itp. są przechowywane przez okresy przewidziane prawem. Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.

Poinformujemy także firmy współpracujące o Państwa prośbie.

6) W celu usunięcia ciasteczek zapoznaj się z instrukcją usuwania ciasteczek w twojej przeglądarce.

7) Posiadacie także Państwo prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu gospodarczego. W takim przypadku prośba o przesłanie wniosku na ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl albo  wniosek pisemny.

8) ewentualne skargi na proces przetwarzania państwa danych osobowych należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

9) SCORPIO POLAND powołało także inspektora ochrony danych osobowych.4

1) podstawa prawna : art. 6 ust.1 lit. b) RODO

2) podstawa prawna : art. 6 ust.1 lit. c) RODO

3) podstawa prawna ; art. 6 ust 1 lit. a) RODO

4) patrz niżej  

RODO : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

JACEK PANKIEWICZ   (MARKET SERVICE T.PANKIEWICZ 93-347 ŁÓDŹ UL. ST.LESZCZYŃSKIEJ 2/33)  kontakt:  ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl

4) W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych, które możecie zmieniać i modyfikować.
5) Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym” jednak w związku z przepisami podanymi wyżej – dane osobowe umieszczone na imiennych paragonach lub listach przewozowych, zamówieniach, fakturach itp. są przechowywane przez okresy przewidziane prawem. Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane. Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.
Poinformujemy także firmy współpracujące o Państwa prośbie.
6) W celu usunięcia ciasteczek zapoznaj się z instrukcją usuwania ciasteczek w twojej przeglądarce.
7) Posiadacie także Państwo prawo do przeniesienia swoich danych osobowych do innego podmiotu gospodarczego. W takim przypadku prośba o przesłanie wniosku na ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl albo  wniosek pisemny.

8) ewentualne skargi na proces przetwarzania państwa danych osobowych należy kierować do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (uodo.gov.pl)

9) SCORPIO POLAND powołało także inspektora ochrony danych osobowych.4

 

1)    podstawa prawna : art. 6 ust.1 lit. b) RODO

2)    podstawa prawna : art. 6 ust.1 lit. c) RODO

3)    podstawa prawna ; art. 6 ust 1 lit. a) RODO

4)    patrz niżej  

RODO : Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)