Formularz Kontaktowy

INFORMACJE DLA KLIENTA KORZYSTAJĄCEGO Z FORMULARZA KONTAKTOWEGO

  1. Administratorem danych osobowych jest firma Scorpio Poland Sp. z o.o. (zwana dalej SCORPIO POLAND) z siedzibą w RZGOWIE 94-030, UL. PABIANICKA 71/77. NIP: 7282805450 REGON: 363307310
  2. Spółka realizując Państwa zapytanie nie udostępnia danych innym podmiotom ani organizacjom międzynarodowym.
    2a) Państwa dane nie będą przekazywane do państw trzecich ( poza obszar Unii Europejskiej )
  3. Cele przetwarzania : odpowiedź na zadane pytania lub postawione problemy w formularzu kontaktowym. Okres przechowywania danych – czas niezbędny potrzebny do zrealizowania odpowiedzi lub zrealizowania przedstawionej w formularzu sprawy lub problemu.
  4. W trakcie całego okresu przetwarzania danych posiadacie Państwo dostęp do swoich danych osobowych , które możecie zmieniać i modyfikować.
  5. Posiadacie Państwo prawo do „bycia zapomnianym”.
    Co to znaczy „być zapomnianym”? Osoba, której dane dotyczą ma prawo żądać, aby jej dane zostały niezwłocznie usunięte, m.in. gdy nie są one już potrzebne do celów, w których były przetwarzane . Dotyczy to również sytuacji wycofania zgody np. w celu otrzymywania ofert o charakterze marketingowym, a także, gdy dane są przetwarzane bez podstawy prawnej np. w przypadku rezygnacji z korzystania z usługi, której regulamin do tej pory taką podstawę stanowił.
  6. Ewentualne skargi na przetwarzanie danych osobowych możecie Państwo kierować do Państwowego Urzędu Ochrony Danych Osobowych ( po 25 maja br. ) lub kierować skargi lub zażalenia w tej sprawie pod adres e-mail : ochronadanychosobowych@marketservice.com.pl